Formularz zgłoszenia do regat “69 Błękitna Wstęga Zatoki Gdańskiej 2020”

Start do wyścigu: 3 października 2020, godzina 11:00
Organizator: Yacht Klub Stal Gdynia

 

Prosimy o przeczytanie, przed wypełnieniem formularza.

Jeśli chcesz zgłosić jacht do regat i opłacić wpisowe możesz tego dokonać od razu po wypełnieniu formularza. System przeniesie Cię na następną stronę gdzie znajdą się informacje:
– kwota wpisowego,
– beneficjent,
– numer konta,
potrzebne do wykonania przelewu.

Po opłaceniu wpisowego otrzymasz potwierdzenie o zgłoszeniu jachtu i załogi do regat na adres e-mail podany w formularzu.
Jeśli nie chcesz wpłacić wpisowego od razu, możesz wypełnić formularz a opłacić wpisowe później. W emailu potwierdzającym zgłoszenie będą wszystkie potrzebne informacje.

Przelewu będziesz mógł dokonać w terminie do 2 października na konto YKSG:

47 1090 1102 0000 0001 0754 8007

Beneficjentem wpłaty jest:
Yacht Klub “Stal” Gdynia
Al. Jana Pawła II/ 9,
81-345 Gdynia.

W przelewie proszę wpisać 69BWZG2020 i nazwę jachtu.

Wpisowe do regat wynosi 80 zł

Wpisowe wynosi 80 zł za każdego uczestnika oraz dla każdej osoby towarzyszącej zgłoszonej w formularzu zgłoszeniowym wynosi 60 zł – maksymalnie 2 osoby do załogi jachtu, ze względu na covid – 19 – płatne przelewem.

Zgłoszenia przyjmowane są WYŁĄCZNIE do dnia 2 października 2020 do godziny 23:59:59.

Po tym terminie niemożliwe jest zgłaszanie się do regat.

Komisja NIE PRZYJMUJE zgłoszeń w sobotę 3 października 2020 r

Podobnie, jak w poprzednich latach dla poprawienia komfortu Sailor’s Part na koniec regat przygotujemy również namiot, dzięki któremu powiększy się przestrzeń do zabawy. Dlatego jeżeli chcecie aby po regatach dołączyła do was żona, córka, babcia, syn, mąż lub jakakolwiek inna osoba towarzysząca przewidzieliśmy taką możliwość.

Wpisowe dla gości wynosi 60 zł od osoby (ograniczenie do 2 os na jacht). Prosimy o wpisanie w formularzu zgłoszeniowym ilości osób towarzyszących byśmy mogli się odpowiednio przygotować. W ramach tej drobnej opłaty osoby towarzyszące będą mogły korzystać z dobrodziejstw Sailor’s Party.

W ramach wpisowego zapewniamy każdemu uczestnikowi pakiet w którym znajdzie:
– okolicznościową koszulkę oraz gadżety od sponsorów,
– identyfikator, dzięki któremu będzie można wejść i wziąć udział w “Sailors Party”,
zorganizowanego po wyścigu w hangarze YKSG.

 

Każdy uczestnik Sailors Party jest zobowiązany do posiadania zapiętej opaski na nadgarstku, by ułatwić identyfikację osób przebywających na terenenie imprezy przez służby ochrony i organizatorów.

 

Pragniemy byście za swoje i sponsorów pieniądze otrzymali wszystko co Wam przysługuje i nie finansowali “nieproszonych gości” z zewnątrz.
Pakiety dla każdego uczestnika regat (zawierające koszulkę, gadżety od sponsorów oraz materiały informacyjne), będą do odbioru w dniu 4 października w godzinach 10-20 oraz przed startem w sekretariacie klubu.

Dodatkowo, prowadzący jacht otrzymuje:
– nalepki, które prosimy przykleić na dziobach jachtów. Pozwoli to sędziom na identyfikację jednostki, a sponsorom – zapewni zadowolenie, że wydali dobrze pieniądze i warto w przyszłości inwestować w takie imprezy 😉

Liczymy na Wasz liczny udział i zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań by organizacja regat, wyścig oraz część “hangarowa” były dla Was miłym akcentem – na zakończenie sezonu żeglarskiego 2020.

Bezpieczeństwo

Kapitanowie jachtów uczestniczących w regatach są odpowiedzialni za wyposażenie jachtu i kwalifikacje załóg. Wypełniając zgłoszenie do regat uczestnicy przyjmują całkowitą odpowiedzialność za siebie oraz sprzęt, na wodzie jak i lądzie. Wszelkie czynności wykonane bądź nie wykonane przez organizatorów nie zwalniają uczestników od odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną w stosunku do osób trzecich lub ich sprzętu. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania regat 69 BWZG z powodu Covid – 19 . Każdy zawodnik uczestniczący w regatach oraz osoba towarzysząca jest zobowiązana podpisać załączone do IŻ oświadczenie.

UWAGA! Jeśli formularz został wysłany, a potrzebna jest edycja/zmiana konkretnej pozycji, prosimy o dosłanie takiej informacji mailem.

  JACHT

  Grupa
  *Np. Granatowy kadłub, żółty pokład, amarantowa nadbudówka, naklejka z rybą piłą na obu burtach na rufie - pomaranczowy z niebieskim napisem RRD a ja będę w czarnej piance i niebieskiej koszulce lycra  Czy po wyścigu jacht pozostaje w Marinie Gdynia? (Tak/Nie)


  *Na czas regat, każdy morski jacht kilowy - gość uczestniczący w regatach - będzie zwolniony z opłat za postój w Marinie Gdynia od dnia 3.10. godz. 18 do dnia 4.10 godz.10.

  UBEZPIECZENIE JACHTU I ZAŁOGI  *Organizatorzy regat 67BWZG2018 nie muszą i nie będą w żaden sposób weryfikować faktu posiadania polisy przez właścicieli jachtów. W dobrze pojętym własnym interesie należy posiadać ważną polisę OC. Jeśli jacht nie posiada polisy OC lub jej termin ważności minął, sugerujemy skontaktowanie się z firmą Nautica-Nord - partnerem regat (www.nauticanord.pl/ - agent firmy Panteanius) i wykupienie polisy OC. Pamiętaj , że każda kolizja niesie za sobą skutki prawne,tak jak każda kolizja samochodem, lecz jej koszt może być znacznie wyższy!


  *Jeśli jesteś zawodnikiem z ważną licencją PZŻ — wpisz jej numer.  SKIPPER

  Rozmiar koszulki
  *Jeśli nie jesteś członkiem klubu, wpisz nazwę organizacji, w barwach której startujesz, lub po prostu niezrzeszony.  *Na ten adres zostaną doręczone pakiety dla załogi. Jeśli pakiety mają być dostarczone pod inny adres, wpisz go w rubryce Adres alternatywny.

  *Telefon do skippera lub osoby go reprezentującej


  *Telefon do osoby, którą należy powiadomić w nagłych przypadkach (In Case of Emergency)


  *Na ten adres zostanie przesłane potwierdzenie zgłoszenia do regat, Instrukcja Żeglugi i cała korespondencja dotycząca udziału jachtu i załogi w regatach.


  *Na ten adres zostaną doręczone pakiety dla załogi. Jeśli chcesz otrzymać pakiety na adres zamieszkania, nie wpisuj nic.


  ZAŁOGA


  OSOBY TOWARZYSZĄCE PODCZAS SAILORS PARTY  ROZMIARY KOSZULEK


  Rozmiary koszulek
  XS S M L XL XXL XXXL
  wzrost 162 168 176 182 185 188 188
  klatka piersiowa 88 92 96 100 104 110 116


  ZGODY


  Jestem świadoma/ świadomy, że:
  1) administratorem moich danych osobowych jest Yacht Klub Stal Gdynia z siedzibą przy ul. Al. Jana Pawła II 9 w Gdyni;
  2) w celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych mogę zwrócić się do administratora, na adres: Yacht Klub Stal Gdynia z siedzibą przy ul. Al. Jana Pawła II 9 w Gdyni; info@ykstal.org.pl;
  3) Organizator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) w celu umożliwienia uczestnikom Regat wzięcia w nich udziału i umożliwienia Organizatorowi ich przeprowadzenia, opublikowania informacji o zawodach, uczestnikach i laureatach, nagrodach. Ponadto Organizator będzie je archiwizował na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji dokumentów;
  5) odbiorcami danych osobowych będą:
  - podmioty realizujące usługę obsługi prawnej i usługi wspomagania systemów informatycznych;
  6) moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat;
  7) mam prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8) Organizator nie przetwarza danych osobowych w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

  1. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, czy deskę windsurfingową, wynikającą z udziału w regatach.
  2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawodników zawartych w niniejszym Zgłoszeniu wyłącznie dla potrzeb niezbędnych rejestracji do regat "69 Błękitna Wstęga Zatoki Gdańskiej 2020" zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883). Oświadczenie "NIE" skutkuje niezgłoszeniem jachtu do regat.

  . Zgłaszając się do regat zawodnicy wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.
  4. Oświadczam, że zapoznałem się z powyższymi punktami (1.-3.), zgadzam się z nimi i zgłaszam się do regat. Oświadczenie "NIE" skutkuje niezgłoszeniem jachtu do regat

  UWAGA! Jeśli formularz został wysłany, a potrzebna jest edycja/zmiana konkretnej pozycji, prosimy o dosłanie takiej informacji mailem.