FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO REGAT “72 BŁĘKITNA WSTĘGA ZATOKI GDAŃSKIEJ 2023 

Start do wyścigu:7 października 2023, godzina 11:00 
Organizator:Yacht Klub Stal Gdynia 

 

Prosimy o przeczytanie, przed wypełnieniem formularza.

Jeśli chcesz zgłosić jacht do regat i opłacić wpisowe możesz tego dokonać od razu po wypełnieniu formularza. System przeniesie Cię na następną stronę gdzie znajdą się informacje:
– kwota wpisowego,
– beneficjent,
– numer konta,
potrzebne do wykonania przelewu. 

Po opłaceniu wpisowego otrzymasz potwierdzenie o zgłoszeniu jachtu i załogi do regat na adres e-mail podany w formularzu.
Jeśli nie chcesz wpłacić wpisowego od razu, możesz wypełnić formularz a opłacić wpisowe później. W emailu potwierdzającym zgłoszenie będą wszystkie potrzebne informacje. 

Przelewu będziesz mógł dokonać w terminie do 6 października na konto YKSG: 

47 1090 1102 0000 0001 0754 8007 

Beneficjentem wpłaty jest:
Yacht Klub “Stal” Gdynia
Al. Jana Pawła II/ 9,
81-345 Gdynia. 

W przelewie proszę wpisać 72BWZG2023 i nazwę jachtu. 

Wpisowe do regat wynosi 120 zł

Wpisowe wynosi 120 zł za każdego uczestnika płatne przelewem. 

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ WYŁĄCZNIE DO DNIA DNIA 06 października 2023 DO GODZINY 22:00:00. 

Po tym terminie niemożliwe jest zgłaszanie się do regat.

W ramach wpisowego zapewniamy każdemu uczestnikowi pakiet w którym znajdzie: 
– okolicznościową koszulkę oraz gadżety od sponsorów, 
– identyfikator, dzięki któremu będzie można wejść i wziąć udział w “Sailors Party”, 
zorganizowanego po wyścigu w hangarze YKS. 

KAŻDY UCZESTNIK SAILORS PARTY JEST ZOBOWIĄZANY DO POSIADANIA ZAPIĘTEJ OPASKI NA NADGARSTKU, BY UŁATWIĆ IDENTYFIKACJĘ OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENENIE IMPREZY PRZEZ SŁUŻBY OCHRONY I ORGANIZATORÓW. 

 

Pragniemy byście za swoje i sponsorów pieniądze otrzymali wszystko co Wam przysługuje i nie finansowali “nieproszonych gości” z zewnątrz.
Pakiety dla każdego uczestnika regat (zawierające koszulkę, gadżety od sponsorów oraz materiały informacyjne), będą do odbioru w dniu 06 października 2023 w godzinach 10-20 oraz przed startem w sekretariacie klubu. 

Dodatkowo, prowadzący jacht otrzymuje:
nalepki, które prosimy przykleić na dziobach jachtów. Pozwoli to sędziom na identyfikację jednostki, a sponsorom – zapewni zadowolenie, że wydali dobrze pieniądze i warto w przyszłości inwestować w takie imprezy  

Liczymy na Wasz liczny udział i zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań by organizacja regat, wyścig oraz część “hangarowa” były dla Was miłym akcentem na zakończenie sezonu żeglarskiego 2023. 

Bezpieczeństwo

Kapitanowie jachtów uczestniczących w regatach są odpowiedzialni za wyposażenie jachtu i kwalifikacje załóg. Wypełniając zgłoszenie do regat uczestnicy przyjmują całkowitą odpowiedzialność za siebie oraz sprzęt, na wodzie jak i lądzie. Wszelkie czynności wykonane bądź nie wykonane przez organizatorów nie zwalniają uczestników od odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną w stosunku do osób trzecich lub ich sprzętu.

 

UWAGA! Jeśli formularz został wysłany, a potrzebna jest edycja/zmiana konkretnej pozycji, prosimy o dosłanie takiej informacji mailem. 

  JACHT

  Grupa

  Czy po wyścigu jacht pozostaje w Marinie Gdynia? (Tak/Nie)


  *Na czas regat, każdy morski jacht kilowy - gość uczestniczący w regatach - będzie zwolniony z opłat za postój w Marinie Gdynia od dnia 06 października  od 18:00 do dnia 8 października 2023 do 18 00

  UBEZPIECZENIE JACHTU I ZAŁOGI


  SKIPPER

  Rozmiar koszulki  *Jeśli nie jesteś członkiem klubu, wpisz nazwę organizacji, w barwach której startujesz, lub po prostu niezrzeszony.


  *Telefon do skippera lub osoby go reprezentującej


  *Na ten adres zostanie przesłane potwierdzenie zgłoszenia do regat, Instrukcja Żeglugi i cała korespondencja dotycząca udziału jachtu i załogi w regatach.

  Faktura/paragon?  ZAŁOGA
  ROZMIARY KOSZULEK


  Rozmiary koszulek
  XS S M L XL XXL XXXL
  wzrost 162 168 176 182 185 188 188
  klatka piersiowa 88 92 96 100 104 110 116


  ZGODY


  Jestem świadoma/ świadomy, że:
  1) administratorem moich danych osobowych jest Yacht Klub Stal Gdynia z siedzibą przy ul. Al. Jana Pawła II 9 w Gdyni;
  2) w celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych mogę zwrócić się do administratora, na adres: Yacht Klub Stal Gdynia z siedzibą przy ul. Al. Jana Pawła II 9 w Gdyni; info@ykstal.org.pl;
  3) Organizator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) w celu umożliwienia uczestnikom Regat wzięcia w nich udziału i umożliwienia Organizatorowi ich przeprowadzenia, opublikowania informacji o zawodach, uczestnikach i laureatach, nagrodach. Ponadto Organizator będzie je archiwizował na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji dokumentów;
  5) odbiorcami danych osobowych będą:
  - podmioty realizujące usługę obsługi prawnej i usługi wspomagania systemów informatycznych;
  6) moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat;
  7) mam prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8) Organizator nie przetwarza danych osobowych w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

  1. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, czy deskę windsurfingową, wynikającą z udziału w regatach.
  2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawodników zawartych w niniejszym Zgłoszeniu wyłącznie dla potrzeb niezbędnych rejestracji do regat "72 Błękitna Wstęga Zatoki Gdańskiej 2023" zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883). Oświadczenie "NIE" skutkuje niezgłoszeniem jachtu do regat.

  . Zgłaszając się do regat zawodnicy wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.
  4. Oświadczam, że zapoznałem się z powyższymi punktami (1.-3.), zgadzam się z nimi i zgłaszam się do regat. Oświadczenie "NIE" skutkuje niezgłoszeniem jachtu do regat