Wyniki<br /> Wyniki BWZG<br />

Wyniki BWZG


 

Mce Nr_¿agl Nazwisko Punkty 1
1 95 JACEK NOETZEL, A-CLASS “EXPLODER”, IV, UKS NAVIGO SOPOT 1,0 1
2 99 JAKUB SUROWIEC, ALMAR SAILING, IV, UKS NAVIGO SOPOT 2,0 2
3 91 ANDRZEJ SENKUS, EXPLODER AD3, IV, UKS NAVIGO SOPOT 3,0 3
4 86 MICHAL SUROWIEC, ALMAR EXPLODER, IV, UKS NAVIGO SOPOT 4,0 4
5 52 PIERNICKI KRASKOWSKI, EXPLODER SCORPION, IV, UKS NAVIGO SOPOT 5,0 5
6 26 KRZYSZTOF KARWASZ, SOLITON, IV, UKS NAVIGO SOPOT 6,0 6
7 81 WOJCIECH KALISKI, EXPLODER20, IV, UKS NAVIGO SOPOT 7,0 7
8 76 ZBIGNIEW GUTKOWSKI, GLOBE, I, YACHT CLUB SOPOT 8,0 8
9 75 KACPER WYSOCKI, A-CAT, IV, AZS POLITECHNIKI GDAÑSKIEJ 9,0 9
10 13 WITOLD KARALOW, SCAMP 27, I, YCTS 10,0 10
11 40 PRZEMEK ZAGÓRSKI, 505 WHITE WOOD SAILING TEAM, V, YACHT KLUB STAL GDYNIA 11,0 11
12 27 TOMEK KOSOBUCKI, FUJIMO, I, LUBELSKA GRUPA REGATOWA 12,0 12
13 101 ANDRZEJ ZIELINSKI, QUANTA, I, YK CONRADA 13,0 13
14 59 MAREK TURKOWSKI, HELJO, I, 77 RACING, YCG 14,0 14
15 45 MAREK WO£OSZYN, OILER POL, I, JSG 15,0 15
16 62 JERZY MATUSZAK, DANCING QUEEN, I 16,0 16
17 7 WOJCIECH MIÊTKA, SCAMP ONE, I 17,0 17
18 85 JAROS£AW SZYMAÑSKI, TRIMIX, IV, YKP GDYNIA 18,0 18
19 35 PIOTR FALK, BLUESINA, II, JKM GYF 19,0 19
20 61 JERZY BREZDEÑ, HADAR, I, JACHT KLUB MAR. WOJ. KOTWICA 20,0 20
21 55 MARCIN PANEK, POL 8665, V 21,0 21
22 56 ANDRZEJ GLEBOW, CARAVELA, II 22,0 22
23 19 IRENEUSZ SIWEK, ZOLTAR, II, YKP GDYNIA 23,0 23
24 69 RADOS£AW CIERPIA£, B/ONED, III, ANWIL W£OC£AWEK 24,0 24
25 48 BARTOSZ MAKA£A, OY2 DELPHIA 24, III 25,0 25
26 47 RAFA£ SOSNOWSKI, HEDAA, II, YCS 26,0 26
27 60 JAN PIERNIKARCZYK, PORFAVOR, II, JKM GRYF 27,0 27
28 70 KONRAD SMOLEN, LITTLE JOHNKA, III, YKP GDYNIA 28,0 28
29 97 JACEK CHABOWSKI, BLUE HORIZON, I, SAILING FACTORY 29,0 29
30 72 MARCIN STYBORSKI, PG RACING III, V, PG RACING POLITECHNIKA GDAÑSKA 30,0 30
31 18 S£AWOMIR £OBODA, TINKARA, II, PRYWATNY 31,0 31
32 87 MAREK KURANT, YACHTING, I, YACHT KLUB STAL GDYNIA 32,0 32
33 66 MACIEJ BIA£OW¥S, TORNADO II, I, OŒRODEK SZKOLENIA ¯EGLARSKIEGO 33,0 33
34 78 JACEK ROSZYK, SMOKE, II, ¯LKS POZNAÑ 34,0 34
35 2 PAWE£ WILKOWSKI, VATAHA 2, II, YKP GDYNIA 35,0 35
36 11 LECH PARELL, NEC TIMIDE, II, JACHT KLUB STOCZNI GDAÑSKIEJ 36,0 36
37 57 ALEKSANDER SKIBICKI, DELPHIA III, I 37,0 37
38 15 DOMINIK KOPCYCH, SIMBAA, II 38,0 38
39 39 JERZY JANKOWSKI, ELJACHT, II, JACHT KLUB STOCZNI GDAÑSKIEJ 39,0 39
40 77 ANNA MAJEWSKA, POLLED II, II, SAILING FACTORY 40,0 40
41 22 ADAM £OBODZIÑSKI, KÓÆ P¥GUN, V, YK STAL GDYNIA 41,0 41
42 41 KRZYSZTOF ZYGMAÑSKI, NEST, I, UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI 42,0 42
43 94 MARCIN PFEIFFER, 505, V 43,0 43
44 16 CZES£AW PERLICKI, AQUILA, III, YKP GDYNIA 44,0 44
45 49 MICHA£ DOMAÑSKI, OY3 DELPHIA 24, III 45,0 45
46 50 ROBERT NIEWIÑŒKI, ENDORPHINE, I, NIEZRZESZONY 46,0 46
47 96 S£AWOMIR TOMCZYÑSKI, DAR PUCKA, I, ZATOKA PUCK 47,0 47
48 83 KRZYSZTOF STREMLAU, AQUAVIRGO, II 48,0 48
49 79 DAWID BYCZKOWSKI, LUV, II, PUCK 49,0 49
50 31 JAROS£AW BORYS, JARICHO, III, AKM GDAÑSK 50,0 50
51 20 LEON HINC, PURGA, II, STAL 51,0 51
52 36 MIECZYS£AW TRZPIS, ZORBA, III, JACHT KLUB STOCZNI GDAÑSKIEJ 52,0 52
53 8 STANIS£AW GROCHOWSKI, COPERNICUS, I, YK STAL GDYNIA 53,0 53
54 53 MARCIN KÊSIK, ANDROMEDA, II, JKM GRYF 54,0 54
55 17 STANIS£AW LISZKA, MIRRABOOKA, II, GDAÑSK 55,0 55
56 63 BARTOSZ WIŒNIEWSKI, TIGERN, II 56,0 56
57 32 KRZYSZTOF BALABUCH, ALBACORA, II, JACHT KLUB STOCZNI GDAÑSKIEJ 57,0 57
58 46 ZBIGNIEW WITBROT, ORION, I, JKM GRYF 58,0 58
59 1 ADAM WONIAK, MISTRAL III, III, YACHT KLUB STAL GDYNIA 59,0 59
60 93 BARTOSZ ZAKRZEWSKI, ALKIONE, III 60,0 60
61 5 ALEKSANDRA B. EMCHE, MOKOTÓW, I 61,0 61
62 92 STANIS£AW BAJERSKI, MIZAR II, II, JKM GRYF / SEKCJA ¯EGLARSKA GU 62,0 62
63 42 JERZY TURZYÑSKI, ALBATROS, II, JACHT KLUB MORSKI GRYF 63,0 63
64 23 ANDRZEJ MIELICKI, ALMAK, II, CST UNIWERSYTET MORSKI GDYNIA 64,0 64
65 102 PIOTR RYBARCZYK, ASTRO, III, PUCK 65,0 65
66 24 WALDEMAR JUZKIEWICZ, BLUE SKY, II, SÖDERTÄLJE BATSÄLLSKAP 66,0 66
67 73 PAWE£ JANKOWSKI, BIOTANIQE, II, OLIVIA BUSINESS CENTRE 67,0 67
68 82 PIOTR SO£KOWICZ, DOUBLE SCOTCH, II 68,0 68
69 30 TOMASZ PIEKARZ, LAYBACK, II 69,0 69
70 64 WIES£AW WO£OWSKI, SAFI, III, YKP GDYNIA 70,0 70
71 98 S£AWOMIR STARSZAK, PORTOWIEC GDAÑSKI II, I, LOK GDAÑSK 71,0 71
72 29 MICHA£ KREFTA, BUSCHIRA, II 72,0 72
73 12 IRENEUSZ GÓRECZNY, SARMATA II, II, JKMW KOTWICA GDYNIA 73,0 73
74 89 HONORATA W¥SOWICZ, ISFUGLEN, I 74,0 74
75 58 STANIS£AW PIOSIK, HANGOVER, II 75,0 75
76 43 HENRYK SOBIERAJSKI, WIATR 1, II, L.O.K.G.K.M.IM.GEN.M.ZARUSKIEG 76,0 76
77 37 JACEK KAROLCZAK, DELIVER, III, NIEZRZESZONY 77,0 77
78 4 ROBERT MAREK STUDZIÑSKI, IRS CHALLENGER, II, IRS SAILING TEAM 78,0 78
79 44 LEOPOLD NASKRÊT, ALLIE, II, JACHT KLUB MORSKI RODA 79,0 79
80 33 RAFA L WOLMAÑSKI, TAURI, II, JACHT KLUB MORSKI GRYF 80,0 80
81 54 TOMASZ KRAWCZYÑSKI, SHAG, II, YACHT KLUB PÓ£NOCNY 81,0 81
82 3 JERZY PAWLAK, MINIA JULIA, V 82,0 82
83 34 TOMASZ SOBIESZCZAÑSKI, LOBO DE MAR, II, STAL 83,0 83
84 10 JERZY KULPA, TABALUGA, II 84,0 84
85 65 SEBASTIAN RUDZIÑSKI, SAILY, II 85,0 85
86 9 KUBA G¥SIOROWSKI, ALMARINA, V, YACHT KLUB STAL GDYNIA 102,0 dnf
86 25 WIES£AW WÓJT, CLAUDIE, III, NIEZRZESZONY 102,0 dnf
86 28 KAMIL BARANOWSKI, BELFER, I, HT HOUSEBOATS 102,0 dnf
86 38 PAWE£ GÓRSKI, ONE & ONLY, II, YACHT CLUB SOPOT 102,0 dnf
86 68 DENNIS MELENTYEV, URSA MAJOR, IV, YKP GDYNIA 102,0 dns
86 74 JAKUB RAFA£ PADZIK, ALBATROS 4,30, V, DAS YACHT CENTER 102,0 dnf
86 80 MICHA£ KORZENIOWSKI, CHROBATA, III, POLSKI KLUB MORSKI 102,0 dnf
86 100 LEON GODLEWSKI, BEZIK II, III, POLSKI KLUB MORSKI 102,0 dnf
86 103 MARCEL KRELLA, KING OSCAR, V, YKP GDYNIA 102,0 dnf
86 14 ZBIGNIEW REMBIEWSKI, S£ONI, II, JKSG 102,0 dnc
86 21 ADAM KOWALKOWSKI, MNIUTY 2, IV 102,0 dnc
86 51 ZENON JANKOWSKI, OCEANNA, I, JKM GRYF 102,0 dnc
86 67 RYSZARD PETERLEJTNER, BIRAM, II, ARMATOR PRYWATNY 102,0 dnc
86 71 BOGUS£AW BRZUCHALSKI, KAPER GDYÑSKI, III, JKM GRYF 102,0 dnc
86 90 £UKASZ TRZCIÑSKI, PGO GOOD SPEED, II, MARINA URODY GDYNIA 102,0 dnc
86 104 KRZYSZTOF BASSAK, F-18 SKORPION, IV, YKP WARSZAWA 102,0 dnc


 


ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.004
Copyright 1986 – 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Top